Meghívó a Magyar Curling Szövetség 2020. évi beszámoló közgyűlésére

Tisztelt Küldött!
Tisztelt Meghívott!

Ezúton sok szeretettel meghívunk a Magyar Curling Szövetség 2020. évi beszámoló közgyűlésére.
A közgyűlés ideje / helyszíne: 2020. május 5. kedd, 18.00 óra

A közgyűlés elektronikus úton, videokonferencia formájában lesz megtartva a fent jelzett időpontban.
Napirendi pontok:

1. Az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2019. évi tevékenységekről.
Előadó: Fóti Balázs
2. FB jelentés a MCSZ 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Nagy Zsolt
3. Beszámoló az MCSZ 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Deák György
4. A közhasznúsági jelentés elfogadása
Előadó: Fóti Balázs
5. Javaslat az MCSZ 2020. évi költségvetésére
Előadó: Fóti Balázs
6. 2020. évi szakmai terv
Előadó: Fóti Balázs
7. Javaslat az MCSZ 2021. évi egyesületi tagdíjának megállapítására
Előadó: Pomázi Gyula
8. Egyebek

Kérjük, amennyiben nem a sportegyesület elnökeként vagy hivatalosan bejegyzett képviselőjeként, de az egyesület hivatalos delegáltjaként (szavazati joggal) vesz részt a közgyűlésen, a képviseleti meghatalmazást kitöltve, az SE képviseleti jogával megbízott személlyel által aláírva hozza magával.

A  kormány (102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről) rendelete szerint, a veszélyhelyzet ideje alatt a közgyűlések elektronikus úton tarthatóak meg. A rendeletnek eleget téve a Magyar Curling Szövetség 2020. május 5-i beszámoló közgyűlése videokonferencián keresztül kerül megtartásra. Az egyedi esetre való tekintettel kérek szépen visszajelzést arról, ki tud részt venni a közgyűlésen. Ily módon küldöm majd meg a linket, melyen keresztül csatlakozni lehet a közgyűléshez. 

A rendeltben egy másik fontos vonatkozó intézkedés született. Amennyiben valaki képviseleti meghatalmazással vesz részt az ülésen, nem elég azt pecsételve, aláírtan megküldeni, az egyesület képviselőjének elektronikus aláírása szükséges a hitelesítéshez. Ennek hiányában azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVHD) szolgáltatással való hitelesítéssel kell aláírni. Ez ügyfélkapu regisztáció megléte esetén bárki számára elérhető.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban, illetve az azt követő 30 percben határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest egy órával később a meghirdetett helyszínen, a meghirdetett napirendi pontokkal a jelenlévők számától függetlenül megtartásra kerül.

Sporttársi üdvözlettel,
Pomázi Gyula
Elnök

Budapest, 2020.04.04.