Meghívó a Magyar Curling Szövetség 2020. évi beszámoló közgyűlésére

Tisztelt Küldött!
Tisztelt Meghívott!

Ezúton sok szeretettel meghívjuk a Magyar Curling Szövetség 2020. évi beszámoló közgyűlésére.
A közgyűlés ideje / helyszíne: 2020. július 30. csütörtök, 17.00 óra,  II. János Pál pápa tér 7.

Napirendi pontok:
1. Az MCSZ Elnökségének szakmai beszámolója a 2019. évi tevékenységekről.
Előadó: Fóti Balázs
2. FB jelentés a MCSZ 2019. évi tevékenységéről
Előadó: Nagy Zsolt
3. Beszámoló az MCSZ 2019. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Fóti Balázs
4. A közhasznúsági jelentés elfogadása
Előadó: Fóti Balázs
5. Javaslat az MCSZ 2020. évi költségvetésére
Előadó: Fóti Balázs
6. 2020. évi szakmai terv
Előadó: Fóti Balázs
7. Javaslat az MCSZ 2021. évi egyesületi tagdíjának megállapítására
Előadó: Pomázi Gyula
8. A vegyes páros kvalifikációs rendszer módosítása (javaslat a közgyűlésre, kiegészítő javaslat)
Előadó: Dencső Blanka
9. Egyebek

 

Kérjük, amennyiben nem a sportegyesület elnökeként vagy hivatalosan bejegyzett képviselőjeként, de az egyesület hivatalos delegáltjaként (szavazati joggal) vesz részt a közgyűlésen, a képviseleti meghatalmazást kitöltve, az SE képviseleti jogával megbízott személlyel által aláírva hozza magával.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban, illetve az azt követő 30 percben határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest egy órával később a meghirdetett helyszínen, a meghirdetett napirendi pontokkal a jelenlévők számától függetlenül megtartásra kerül.
Sporttársi üdvözlettel,
Pomázi Gyula
Elnök

Budapest, 2020.06.29.