Meghívó a Magyar Curling Szövetség 2015. évi beszámoló küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldött!
Tisztelt Meghívott!

Ezúton sok szeretettel meghívunk a Magyar Curling Szövetség 2015. évi beszámoló küldöttgyűlésére.

A küldöttgyűlés ideje: 2015. május 20. (szerda) 18.00 óra
A küldöttgyűlés helye: Symbol Budapest
(1036 Budapest, Bécsi út 56.)

Napirendi pontok:

1. A Magyar Curling Szövetség Elnökségének szakmai beszámolója 2014. évben végzett tevékenységéről.
Előadó: Bukta Zsuzsanna (elnök)
(írásos előterjesztés)

2. Beszámoló a Magyar Curling Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról.
Előadó: Deák György (FB elnök)
(írásos előterjesztés, főkönyvi kivonat)

3. A Felügyelő Bizottság jelentése a 2014. évi időszakban végzett tevékenységéről.
Előadó: Deák György (FB elnök)
(írásos előterjesztés)

4. Javaslat az MCSZ Alapszabályának módosítására
Előadó: Kalmár György (elnökségi tag), dr. Kleszó Mariann (jogász)
rásos előterjesztés)

5. A Magyar Curling Szövetség 2015. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Fóti Balázs (alelnök)
(írásos előterjesztés)

6. A Magyar Curling Szövetség 2015. évi szakmai programjának elfogadása.
Előadó: Bukta Zsuzsanna (elnök)
(írásos előterjesztéskiegészített írásos előterjesztés)

7. Egyebek

Az értekezlet várható befejezési időpontja 20.00 óra.

Kérjük, amennyiben nem a sportegyesület elnökeként vagy hivatalosan bejegyzett képviselőjeként, de az egyesületed hivatalos delegáltjaként (szavazati joggal) veszel részt a közgyűlésen, a meghatalmazás kitöltve, az SE képviseleti jogával megbízott személlyel által aláírva hozd magaddal.

Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban, illetve az azt követő 30 percben határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest egy órával később a meghirdetett helyszínen, a meghirdetett napirendi pontokkal a jelenlévők számától függően megtartásra kerül.

Pontos megjelenésedre feltétlenül számítunk.

Budapest, 2015. május 4.

Sporttársi üdvözlettel:

Bukta Zsuzsanna
Elnök
Magyar Curling Szövetség