Írásbeli előterjesztés 6. napirendi pont 2015.08.12.