2016.07.07. írásbeli előterjesztés

Beszámoló az utánpótlás projekt megbeszélés eredményeiről

Megtartottuk az utánpótlás stratégiával kapcsolatos megbeszélésünket, ahol a következőkben állapodtunk meg:

1, Kiindulásként jó alapnak gondoljuk a már korábban leadott utánpótlás stratégia alappal foglalkozó anyagot (mellékeltem, hogy egyben legyen minden, a témához kapcsolódó anyag).

2, Legfontosabb szempont, hogy tartósan fenntartható utánpótlásbázist hozzunk létre, amely nemcsak a támogatások esetén életképes, hanem önállóan képesek lesznek finanszírozni magukat a benne résztvevő junior játékosok.

Ennek a gondolatnak a mentén 2 fő irány van, amelyet mindenképpen követendőnek tartunk:

I, curling “Brand építés“, amely magában foglalja mindazon technikákat, amellyel népszerűvé, menővé tehető a sportág. Ez egy minimum középtávú feladat, amelyet tudatosan szükséges építeni. Ehhez szakembert kell felkérni, akinek a felkutatása curlinges berkeken belül megkezdődött. Az eredményről hamarosan be tudok számolni.

II. Olyan iskolák, diákok megcélzása, mint lehetséges ügyfélkör, akik vélhetőenrendelkeznek azokkal a feltételekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a curling-be való versenyszerű bekapcsolódáshoz (idő, pénz, szülői támogatás, fizikai közelség stb.).

Mellékeltem a fentiek gyakorlati megvalósításhoz egy leírást, amely tartalmazza azokat a konkrét programokat, amelyeket támogatandónak tartunk a fenti célok megvalósulása érdekében.
Minden programhoz írtunk egy tervezett minimum és maximum költségtartományt, hogy beilleszthetőek legyenek az MCSZ költségvetési tervébe, továbbá ez lehetőség ad a különféle támogatások igénylésénél a tervezetekre való hivatkozásra, a várható költségeknek az igénylésbe való beépítésére.

A leírásban a programok sorrendje egyben az általunk javasolt fontossági sorrendet is takarja.
Igyekeztünk támpontot adni, hogy a meglévő pénzügyi kereteket melyik programokra javasoljuk a leginkább, a legnagyobb súllyal felhasználni.
Ennek a táblázatnak az összefoglaló kivonatát bemásoltam ide is:

A prioritási javaslatunk (fontossági sorrendben, azaz ami előrébb, fentebb van az a fontosabb):

 

1, Curling, mint BRAND építése  (500e – 2mFt)

2, Szakmai háttér kiépítése, edzőképzés

3, Iskolai programok  (375e – 2,5mFt)

4, Curling College program (428e Ft)

5, Curling suli (350e – 500e Ft)

6, Junior versenyek szervezés (600e – 1,5 m Ft)

Csatoltam a régebbi anyagokat is, hogy minden egy helyen legyen.

A továbblépés szempontjából érdemes lenne egy kibővített vitafórum után, vagy akár anélkül, a prioritásra javasolt programokat részleteiben kidolgozni, majd a témakörök mellé költségvetési forrásokat párosítani.

Véleményünk szerint javaslatunk alkalmas a következő szezonban a megvalósítás megkezdésére.

Az elnökség jóváhagyásával minden javasolt programot be lehet indítani a szezon kezdetével.

A stratégiai programjavaslatunk megvalósításával hosszú távon stabil, növekedő pályára állított junior játékosállománnyal lehet számolni, amely véleményünk szerint szükséges és jó alapja lesz a magasabb szintű, eredményes versenyzésnek.

Reméljük, hogy ennek a programnak a megvalósításával stabil hátteret tudunk biztosítani az időnként törékenynek tűnő élcsapataink mögé.

Látva a nemzetközi vetélytársak fejlődési ütemét erre mielőbb szükség lenne.

Üdvözlettel,

Sárdi Péter

Mellékletek:

Utánpótlás stratégiai megbeszélés College program 2016 Junior stratégia Junior stratégia prezentáció 1 Junior stratégia prezentáció 2