Meghívó a MCSZ rendkívüli küldöttgyűlésére

Tisztelt Küldött!
Tisztelt Meghívott!

Ezúton meghívom a Magyar Curling Szövetség 2019. évi rendkívüli küldöttgyűlésére, melyre a tagegyesületek egyharmadának kezdeményezésére kerül sor. Mellékelten küldöm az erre felszólító levelet. A tagok kérése, hogy egyidejűleg történjen a visszahívás és a tisztújítás. Jogászi vélemény alapján a tisztújítás a visszahívás eredményének ismerete nélkül nem lehetséges. A tisztújítás érdekében az elnökség tagjait egységesen lemondásra szólítottam fel, de ezzel a tagok nem értettek egyet, így arra csak későbbi időpontban kerülhet sor.

A küldöttgyűlés ideje: 2019. december 6. péntek 14.30

A küldöttgyűlés helye: Bogdánfy út 10. 3. lépcsőház, II. emelet 1-es terem

A napirendi pontok:

  1. az elnökségi tagok visszahívása
  2. alapszabály módosítás

A napirendi pontokkal kapcsolatos részletes információ az alapszabályban írtak szerint, később lesz kiküldve.

Kérjük, amennyiben nem a sportegyesület elnökeként vagy hivatalosan bejegyzett képviselőjeként, de az egyesület hivatalos delegáltjaként (szavazati joggal) vesz részt a közgyűlésen, a képviseleti meghatalmazást kitöltve, az SE képviseleti jogával megbízott személlyel által aláírva hozza magával.

Amennyiben a rendkívüli közgyűlés a meghirdetett időpontban, illetve az azt követő 30 percben határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest egy órával később a meghirdetett helyszínen, a meghirdetett napirendi pontokkal a jelenlévők számától függetlenül megtartásra kerül.

Budapest, 2019. november 20.

Sporttársi üdvözlettel:

dr. Bukta Zsuzsanna
Elnök
Magyar Curling Szövetség