Meghívó a Magyar Curling Szövetség 2021. évi beszámoló közgyűlésére

Tisztelt Küldött!
Tisztelt Meghívott!
Ezúton sok szeretettel meghívunk a Magyar Curling Szövetség 2021. évi beszámoló közgyűlésére.
A közgyűlés ideje / helyszíne: 2021. április 29. csütörtök, 17.00 óra, helyszín: II. János Pál Pápa tér, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Tanácsterem
Napirendi pontok:
Szavazati jogát érvényesen az a képviselő gyakorolhatja, aki a Szövetség tagjának bíróságon bejegyzett képviselője vagy képviselő írásbeli meghatalmazásával rendelkező képviselője, és a közgyűlésen személyesen megjelenik és aláírja a jelenléti ívet. A Közgyűlésen minden jelenlevő és jogszerű képviselettel rendelkező tag egy szavazattal rendelkezik. Egy meghatalmazással rendelkező tag azonban csak egy meghatalmazót képviselhet. Szövetség tagjának legkésőbb a Közgyűlés megkezdésének időpontjáig be kell jelentenie azt a személyt, aki a tag képviseletében a szavazati jogot gyakorolja, valamint igazolnia kell képviseleti jogosultságát.
Kérjük, amennyiben nem a sportegyesület elnökeként vagy hivatalosan bejegyzett képviselőjeként, de az egyesület hivatalos delegáltjaként (szavazati joggal) vesz részt a közgyűlésen, a képviseleti meghatalmazást kitöltve, az SE képviseleti jogával megbízott személlyel által aláírva hozza magával.
Amennyiben a közgyűlés a meghirdetett időpontban, illetve az azt követő 30 percben határozatképtelen, az eredeti időponthoz képest egy órával később a meghirdetett helyszínen, a meghirdetett napirendi pontokkal a jelenlévők számától függetlenül megtartásra kerül.
Sporttársi üdvözlettel,
Pomázi Gyula
Elnök